BIP PAN Olsztyn

Status prawny

Instytut działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 75, poz. 469, 1997; z późn. zm.);
  2. statutu Polskiej Akademii Nauk, uchwalonego uchwałą nr 4/97 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 grudnia 1997 roku, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów dnia 23 marca 1998 roku;
  3. uchwały nr 3/95 PREZYDIUM Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;

Instytut posiada osobowość prawną. Siedzibą Instytutu jest Olsztyn. Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne również w innych miejscowościach na terenie kraju.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-01-26 13:17:01
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-26 14:17:46
Odsłon: 10335
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Status prawny