BIP PAN Olsztyn

Historia Instytutu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie rozpoczął działalność 1 kwietnia 1988 roku, początkowo (do roku 1995) pod nazwą Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN.

Inicjatorami powstania placówki byli prof. Halina Kozłowska (dyrektor w latach 1997 – 2000) i prof. Tadeusz Krzymowski, czł. rzecz. PAN (dyrektor w latach 1988 – 1997), wspierani ze strony PAN przez prof. Antoniego Rutkowskiego, ówczesnego sekretarza Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN oraz Komitety - Technologii i Chemii Żywności PAN i Nauk Weterynaryjnych PAN, a w Olsztynie – przez środowisko naukowe i kierownictwo b. Akademii Rolniczo-Technicznej.

Warto podkreślić, że Instytut rozpoczynał działalność bez własnej bazy lokalowej, a kadrę pracowników naukowych stanowiło zaledwie kilka osób. Jednak już na koniec pierwszego roku działalności placówka zatrudniała 32 pracowników naukowych, w tym: 3 profesorów, 5 docentów, 9 adiunktów i 15 asystentów. Po prawie 20 latach działalności liczby te uległy podwojeniu: 66 pracowników naukowych – 13 profesorów, 12 docentów, 27 adiunktów, 14 asystentów i 23 doktorantów.

Z historii Instytutu

1988 - powołanie Centrum Agrotechnologii i Weterynarii Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie z dwoma zakładami:

 1. Podstaw Technologii Żywności,
 2. Endokrynologii Rozrodu Zwierząt;

1992 - zmiana struktury organizacyjnej - powołanie dwóch oddziałów:

 1. Nauki o Żywności,
 2. Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu;

1994 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie:

 1. Technologii żywności i żywienia,
 2. Zootechniki;

1995 - zmiana statusu placówki - przekształcenie w Instytut o obecnej nazwie;

1998 – oddanie do użytku budynku laboratoryjnego Oddziału Nauki o Żywności przy ul. Tuwima 10;

1999 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie:

 1. Technologii żywności i żywienia,
 2. Zootechniki;

2000 - zakończenie działalności naukowo-badawczej Zakładu Endokrynologii Rozwojowej i Eksperymentalnej w Poznaniu oraz Zakładu Sensorycznej Analizy Żywności w Warszawie;

2001 - uzyskanie przez Oddział Nauki o Żywności w konkursie Unii Europejskiej statusu „Centrum Doskonałości” w zakresie ŻYWNOŚĆ a ZDROWIE;

2002 - uzyskanie przez Oddział Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu statusu „Centrum Doskonałości” w zakresie ROZRODU ZWIERZĄT, na podstawie uchwały Ministra Nauki, przewodniczącego KBN z dnia 3 października 2002 r.

2007 - oddanie do użytku budynku laboratoryjnego Oddziału Endokrynologii i Patofizjologii Rozrodu przy ul. Bydgoskiej 1/8.

2008 - zmiana struktury  organizacyjnej (reorganizacja zakładów poprzez częściowe ich połączenie, powołanie nowych pracowni);

2008 - jubileusz 20-lecia Instytutu;

2013 - jubileusz 25-lecia Instytutu;

2018 - jubileusz 30-lecia Instytutu.

Instytutem kierowali:

 • Prof. dr hab. Tadeusz KRZYMOWSKI, czł. rzecz. PAN (1988 - 1997)
 • Prof. dr hab. Halina KOZŁOWSKA (1997 - 2000)
 • Prof. dr hab. Adam J. ZIĘCIK, czł. koresp. PAN (2000 – 2004, 2004 – 2008, 2008 – 2012)
 • Prof. dr hab. Mariusz K. PISKUŁA, czł. koresp. PAN (2012 - 2016, 2016 - 2020)

Funkcję zastępców dyrektora ds. naukowych pełnili:

 • Prof. dr hab. Halina KOZŁOWSKA (1988 - 1997)
 • Prof. dr hab. Adam ZIĘCIK (1992 - 1995, 1998 - 2000)
 • Prof. dr hab. Jan KOTWICA (1995 - 1998)
 • Prof. dr hab. Henryk KOSTYRA (1997 - 2004)
 • Prof. dr hab. Jan GLOGOWSKI (2000 - 2004)
 • Prof. dr hab. Józef FORNAL (2004 – 2007)
 • Prof. dr hab. Dariusz SKARŻYŃSKI (2004 - 2008, 2008 - 2012, 2012 - 2016, 2016 - 2020)
 • Prof. dr hab. Mariusz K. PISKUŁA (2007 - 2008, 2008 - 2012)
 • Dr hab. Barbara WRÓBLEWSKA, prof. nadzw. (2012 - 2016, 2016 - 2020)

Radzie Naukowej przewodniczyli:

 • Prof. dr Antoni RUTKOWSKI, czł. rzecz. PAN (1988 - 1998)
 • Prof. dr hab. Tadeusz KRZYMOWSKI, czł. rzecz. PAN (1999 - 2002)
 • Prof. dr hab. Zbigniew ŚMIETANA (2003 – 2006)
 • Prof. dr hab. Jan KOTWICA, czł. koresp. PAN (2007 - 2010)
 • Prof. dr hab. Włodzimierz BEDNARSKI, czł. koresp. PAN (2010 - 2014)
 • Prof. dr hab. Tomasz Janowski (2015-2018)

Zastępcami przewodniczącego Rady Naukowej byli:

 • Prof. dr hab. Adolf HORUBAŁA (1988 - 1998)
 • Prof. dr hab. Tadeusz GARBULIŃSKI (1988 - 1996)
 • Prof. dr hab. Wiesław BAREJ (1996 - 1998)
 • Prof. dr hab. Jan KOTWICA (1999 – 2002; 2003 - 2006)
 • Prof. dr Antoni RUTKOWSKI, czł. rzecz.PAN (1999 - 2002)
 • Prof. dr hab. Ryszard AMAROWICZ (2003 - 2006, 2007 - 2010, 2010 - 2014, 2015 - 2018)
 • Prof. dr hab. Jadwiga PRZAŁA (2007 - 2010)
 • Prof. dr hab. Andrzej CIERESZKO (2010 - 2014, 2015 - 2018)
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-01-26 09:33:24
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-26 12:03:42
Odsłon: 8665
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Historia