BIP PAN Olsztyn

Działalność Instytutu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prowadzi badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, hodowli zwierząt a także medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.

Do zadań Instytutu należą w szczególności:

  1. prowadzenie twórczych prac badawczych w zakresie:

    • biologii i patologii rozrodu oraz wzrostu i rozwoju zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem regulacji hormonalnych, nerwowych i immunologicznych w organizmie samicy i samca w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genomiki, metabolomiki, bioinformatyki, biotechnologii i biotechnik, w celach poznawczych, ochrony jakości życia, zdrowia i bioróżnorodności zwierząt oraz poprawy hodowli zwierząt;

    • chemii, fizyki, biochemii, mikrobiologii, biotechnologii, technologii żywności i żywienia, z uwzględnieniem składników odżywczych i nieodżywczych oraz ich wpływu na właściwości sensoryczne i funkcjonalne, a także na kształtowanie funkcji zdrowotnych, bezpieczeństwa i jakości żywności;

    • wpływu czynników genetycznych i środowiskowych, w tym głównie żywienia oraz zanieczyszczeń środowiska, na regulację procesów fizjologicznych i patologicznych u zwierząt i ludzi;

  2. kształcenie kadry naukowej;

  3. udostępnianie wyników prac badawczych i świadczenie usług analitycznych zainteresowanym podmiotom.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-01-26 13:30:46
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-26 14:31:37
Odsłon: 7700
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Działalność Instytutu