Discovering The Developmental Origins of Obesity

The Polish Academy of Sciences in Olsztyn, Poland

euro

Praca dla studentów

Laboratorium Profesora Leslie P. Kozaka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje studentów ostatniego roku studiów magisterskich kierunków biologicznych do udziału w projekcie pt.: "Nutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity". Wykonane badania będą jednocześnie przedmiotem obrony pracy magisterskiej.

Wymagania:

  • komunikacyjna znajomość języka angielskiego

Kandydaci proszeni są o składanie swoich aplikacji: cv i listu motywacyjnego wraz z wykazem ocen z poprzedniego roku studiów w j. angielskim na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 30 kwietnia 2014 r. W tytule maila proszę wpisać WELCOME – STUDENCI.

Brane będą pod  uwagę jedynie aplikacje przygotowane w języku angielskim !

Projekt "Nutrition and ambient temperature during early development can reduce susceptibility to obesity" realizowany w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” DOTACJE NA INNOWACJE- "Inwestujemy w waszą przyszłość"